Ανεργία – Notstandshilfe

Γενικά, δικαιούστε βοήθεια κατάστασης ανάγκης εάν πληρείτε τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν και για το επίδομα ανεργίας, αλλά πλέον βρίσκεστε σε κατάσταση ανάγκης και δεν δικαιούστε το επίδομα ανεργίας και κάνετε αίτηση για  Notstandshilfe (Notstand -κατάσταση ανάγκης + Hilfe – βοήθεια)  το αργότερο 5 χρόνια εφόσον έχετε σταματήσει να λαμβάνετε το επίδομα ανεργίας ή εάν τώρα τελειώνει το επίδομα ανεργίας.

Πώς υπολογίζεται η βοήθεια για την κατάσταση ανάγκης;

Ο υπολογισμός της βοήθειας για την κατάσταση ανάγκης (Notstandshilfe) είναι περίπλοκος. Λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

1.Το επίδομα ανεργίας σας (Arbeitslosengeld)

2.Το εισόδημά σας (Einkommen) και

3.την περίοδο κατά την οποία λάβατε επιδόματα ανεργίας (der Zeitraum, in dem Sie Arbeitslosengeld erhalten haben).

Το ποσό της βοήθειας για την κατάσταση ανάγκης εξαρτάται από το βασικό  ποσό του επιδόματος ανεργίας (Arbeitslosengeld-Grundbetrag) και είναι είτε 92 % του επιδόματος ανεργίας εάν το επίδομα ανεργίας ήταν μεγαλύτερο από το ποσοστό αντισταθμιστικών επιδομάτων (Ausgleichszulagen-Richtsatz) είτε το 95 % του επιδόματος εάν το βασικό ποσό  επιδόματος ανεργίας ήταν όσο το Ausgleichszulagen-Richtsatz. Εάν έχετε λάβει ένα συμπληρωματικό ποσό (Ergänzungsbetrag) για επίδομα ανεργίας, το 95% αυτού θα ληφθεί επίσης υπόψη για την παροχή βοήθειας – Notstandshilfe.

Εκτός από Notstandshilfe, μπορεί να λάβετε και οικογενειακό συμπλήρωμα (Familienzuschlag) εάν πρέπει να φροντίσετε κάποια άτομα.

Για τον υπολογισμό του ποσού – Notstandshilfe λαμβάνεται υπόψιν και το εισόδημά σας από διάφορες ενοικιάσεις.

Εάν η οικονομική σας κατάσταση αλλάξει είστε υποχρεωμένοι να ενημερώσετε, διότι διαφορετικά μπορεί να σας ζητηθεί να επιστρέψετε το επίδομα που σας παρέχουν λόγω κατάστασης ανάγκης.

Το ποσό του επιδόματος εξαρτάται και από το χρονικό διάστημα για το οποίο έχετε λάβει το επίδομα ανεργίας (20 εβδομάδες ή 30 εβδομάδες) .

Πόσο καιρό μπορείτε να λαμβάνετε το επίδομα – Notstandshilfe;

Απεριόριστα. Αρχικά θα λάβετε βοήθεια για την κατάσταση ανάγκης για το διάστημα 52 εβδομάδων. Μετά το πέρασμα αυτού του χρονικού διαστήματος και εφόσον συνεχίζετε να βρίσκεστε σε κατάσταση ανάγκης, τότε πρέπει να κάνετε μια νέα αίτηση. Είναι καλό να κάνετε τη νέα αίτηση περίπου 2 εβδομάδες πριν λήξει η παροχή  Notstandshilfe, για να μην χάσετε μέρες. (Εάν την κάνετε 1 εβδομάδα αφού έχει λήξει η πρώτη βοήθεια, τότε η αίτηση και η στήριξη σας θα είναι από την μέρα της αίτησης και έτσι θα χάσετε το ποσό που αντιστοιχεί στη μια εβδομάδα.)

Εδώ ισχύει ξανά ότι αν το ποσό που αντιστοιχεί στη Notstandshilfe είναι μικρότερο από το Mindestsicherung, τότε μπορείτε να ζητήσετε  από το MA40 να σας παρέχει και το Mindestsicherung, συμπληρώνοντας σας έτσι τη διαφορά. (Παράδειγμα: Notstandshilfe – 700 Ευρώ, Mindestsicherung- 917 Ευρώ, Διαφορά= 917-700=217 Ευρώ.)

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη σελίδα του AMS.

Über den Autor

Irena Skouta
Μένω στη Βιέννη από το 2010. Γράφω και μεταφράζω από μικρή... Μιλάω 4 γλώσσες άπταιστα και έχω βασικές γνώσεις σε άλλες 2 γλώσσες. Στον ελεύθερο μου χρόνο ασχολούμαι με την ομογένεια εδώ προσπαθώντας έστω και με ένα άρθρο να βοηθήσω την ενσωμάτωση τους στην Αυστρία. Ζούμε στην εποχή των ΜΜΕ, που από τη μια έχουν διευκολύνει απίστευτα πολύ τους ανθρώπους σε πολλούς τομείς...και από την άλλη έχει χαθεί η ανθρώπινη επαφή....πρόσωπο με πρόσωπο...Για το λόγο αυτό πέρα από τα άρθρα, είμαστε όλοι μαζί έστω μια φορά το μήνα!Τα άρθρα είναι για όλους όπως και οι συναντήσεις! :-)