Πληροφοριες

Ελληνική Πρεσβεία και Προξενικό γραφείο στην Αυστρία

Στη Βιέννη εδρεύει Ελληνική Πρεσβεία και Προξενικό γραφείο. Επειδή συχνά γίνεται ερώτηση για τον ρόλο της Ελληνικής Πρεσβείας και του Προξενικού γραφείου, περιληπτικά παραθέτω κάποιες…

Weiterlesen