Σκέψεις…

Αγαπητοί αναγνώστες, όλο αυτό το διάστημα απέφευγα να αναφερθώ στα πολιτικά δρώμενα της Αυστρίας και στις διάφορες απαγορεύσεις. Ωστόσο όλο αυτό που συμβαίνει σχεδόν παντού,…