Το Πάσχα στην Αυστρία – Ostern

Το Πάσχα στην Αυστρία είναι αρκετά διαφορετικό σε σχέση με το ελληνικό Πάσχα που έχουμε συνηθίσει. Καταρχάς οι ημερομηνίες συμπίπτουν πολύ σπάνια. Αυτό συμβαίνει γιατί…