Αυστριακό εκπαιδευτικό σύστημα

Η διαμονή σε μια ξένη χώρα απαιτεί  τη γνώση των τοπικών θεσμών και κανόνων. Όταν μια οικογένεια έχει παιδιά θα πρέπει επιπλέον να εξοικειωθεί με το εκπαιδευτικό σύστημα στην αντίστοιχη χώρα.

Στην Αυστρία υπάρχουν διάφορα είδη σχολείων, τα οποία θα πρέπει να γνωρίσουν οι νέοι γονείς, πριν  λάβουν κάποια απόφαση για το μέλλον των παιδιών τους.

Είδη επαγγελματικών σχολείων

Στα επαγγελματικά σχολεία όπως το BMS και το BHS, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να σπουδάσουν διάφορα επαγγέλματα. Αυτά τα σχολεία έχουν τα αντίστοιχα ονόματα / συντομογραφίες: HTL, HAK, HAS, HLWB, HBLA.
HTLHöhere Technische Lehranstalt –  Ανώτατο τεχνικό σχολείο (ίδρυμα). Η τριετής εκπαίδευση τελειώνει χωρίς Matura. H πενταετή εκπαίδευση με Matura δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να σπουδάσει σε ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Προφίλ  ΗΤL – εξοπλισμός παραγωγής, οικοδομικό υλικό, ηλεκτρονικά,  ηλεκτρολογία,  πληροφορική, μηχανική, αγροτικές τεχνικές, χημεία, μηχανήματα κλωστοϋφαντουργίας.
HAK – Handelsakademie – εμπορική ακαδημία, 5 χρόνια.

Προφίλ – διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, έλεγχος και διαχείριση, λογιστική και έλεγχος, τεχνολογία ιστού, επιχειρηματική πληροφορική, ανθρώπινοι πόροι. HAS – Handelsschule – 3 έτη τεχνική σχολή χωρίς Matura.

HLWBHöhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe –  Ανώτατο Τεχνικό οικονομικό σχολείο, πενταετής εκπαίδευση με Matura, διοίκηση επιχειρήσεων και ειδίκευση στον τομέα των υπηρεσιών – ξενοδοχειακά και γαστρονομία – π.χ. ειδικός εστιατορίου, ειδικός μαγειρικής, βοηθός γραφείου.

FSWBFachschule für wirtschaftliche Berufe –  Ειδικό τεχνικό οικονομικό σχολείο, 3 χρόνια χωρίς Matura, π.χ. σερβιτόρος, σεφ, πωλητής.
HBLAHöhere Bundeslehranstalt – αυτό είναι ένα κοινό όνομα για τα σχολεία ανώτερης εκπαίδευσης διάρκειας 5 χρόνων (μετά την όγδοη τάξη). Oι μαθητές εκπαιδεύονται για παράδειγμα  στον τομέα της μόδας και του σχεδιασμούς, στο τουρισμό, στην επικοινωνία  κλπ. Αυτά τα σχολεία έχουν επίσης μια τριετή μορφή εκπαίδευσης χωρίς Matura. Η τριετή εκπαίδευση δεν επιτρέπει την εκπαίδευση σε ένα πανεπιστήμιο.

Γυμνάσια
Το παιδί μπορεί να ξεκινήσει το γυμνάσιο (AHS) μετά την 4η ή 8η τάξη. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν άριστους βαθμούς στα εξής μαθήματα – γερμανικά, μαθηματικά και λογοτεχνία /αγγλικά ή να εξεταστούν στο μάθημα όπου ο βαθμός δεν επαρκεί. Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση χωρίζεται σε δύο επίπεδα, καθένα από τα οποία καλύπτει μια περίοδο κατάρτισης τεσσάρων ετών:

Unter Stufe – από την 5η έως την 8η τάξη

Oberstufe – από την 9η έως την 12η τάξη

Στο τρίτο έτος, υπάρχουν οι εξής επιλογές:
Gymnasium (BG) – έμφαση στην εκμάθηση γλωσσών
Realgymnasium (BRG) – έμφαση στην εκμάθηση μαθηματικών και φυσικών επιστημών
Wirtschaftskundliches Realgymnasium – Έμφαση στην Οικονομία, Χημεία, Ψυχολογία, Φιλοσοφία

Σε όλα τα γυμνάσια διδάσκονται τα αγγλικά από την 5η τάξη, και σχεδόν σε όλα τα λατινικά και τα γαλλικά από το τρίτο έτος. Τα σχολεία με έμφαση στις γλώσσες προσφέρουν επίσης ιταλικά, ισπανικά, αρχαία ελληνικά και άλλες γλώσσες.

Το γυμνάσιο τελειώνει με τη λεγόμενη εξέταση Μatura. Ανάλογα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων, οι μαθητές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση σε ένα πανεπιστήμιο ή στο λεγόμενο Fachhochschule.

Διπλό σύστημα εκπαίδευσης (Berufsschule und Lehre): Μετά την ολοκλήρωση των εννέα ετών της βασικής εκπαίδευσης, ο μαθητής μπορεί να συνάψει σύμβαση κατάρτισης με μια επιχείρηση για να εκπαιδευτεί σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα. Υπάρχουν περίπου 220 τέτοια επαγγέλματα. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι οι μαθητευόμενοι (Lehrlinge) εργάζονται κανονικά  40 -άωρο την εβδομάδα για δέκα μήνες και δύο μήνες πρέπει να πηγαίνουν στο σχολείο (Berufsschule), που τους προετοιμάζει θεωρητικά για το επάγγελμα  της επιλογής τους. Φυσικά, οι μαθητές έχουν επίσης το δικαίωμα να βγουν σε άδεια. Η συγκεκριμένη εκπαίδευση μπορεί επίσης να συνδυαστεί με Matura και έτσι να έχουν περισσότερες δυνατότητες για μελλοντική εξέλιξη. Οι μαθητευόμενοι πληρώνονται.

Σημείωση:

Η εκπαίδευση στην Αυστρία ξεκινά στην ηλικία των 6 ετών.

Το βασικό επίπεδο εκπαίδευσης περιλαμβάνει εννέα χρόνια σχολείο.

Η αξιολόγηση στην Αυστρία γίνεται με βάση τις εργασίες, τα διαγωνίσματα στην τάξη και τη συμμετοχή. Η βαθμολογία στην Αυστρία είναι η εξής: πολύ καλά (άριστα) – Sehr gut (1) καλά – Gut (2) ικανοποιητική αξιολόγηση – Befriedigend (3) επαρκής – Genügend (4) και „ανεπαρκής“ – Nicht genügend (5).

Επιπλέον αξιολογείται η συμπεριφορά λαμβάνοντας υπόψη την τακτική παρακολούθηση στο σχολείο (απουσίες -αδικαιολόγητες και δικαιολογημένες). Η διαγωγή ορίζεται ως: πολύ ικανοποιητική – sehr zufriedenstellend, ικανοποιητική – zufriedenstellend, λιγότερο ικανοποιητική – wenig zufriedenstellend και μη ικανοποιητική – nicht zufriedenstellend.

Ο μαθητής που δεν μιλάει τη  γερμανική γλώσσα δικαιούται το πολύ δύο χρόνια ως „ακροατής“  (ausserordentlicher Schüler). Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το παιδί έχει την ευκαιρία να μάθει γερμανικά χωρίς να αξιολογηθεί.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου Schulunterrichtsgesetz, ο γονέας / κηδεμόνας είναι υπεύθυνος για την επίδοση του παιδιού και  για το απαραίτητο επίπεδο γλώσσας, ώστε το παιδί να μπορεί να παρακολουθήσει τα μαθήματα.

Εάν σε ένα διαγώνισμα το 50% των μαθητών στην τάξη έχει ανεπαρκείς γνώσεις (χαμηλή βαθμολογία – 5), τότε το διαγώνισμα μπορεί να επαναληφθεί μία φορά.

Ο μαθητής μπορεί να περάσει στην επόμενη τάξη εάν οι γνώσεις του σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα (Pflichtgegenstände) επαρκούν (βαθμός διαφορετικός του 5).

Frühwarnung – προειδοποίηση. Ο δάσκαλος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τον γονέα ή τον κηδεμόνα εάν ο μαθητής δεν έχει επαρκή γνώση της σχολικής ύλης ή εάν υπάρχει κίνδυνος να αξιολογηθεί με το βαθμό 5 για τη σχολική περίοδο. Η ειδοποίηση γίνεται γραπτώς μετά το Νοέμβριο ή τον Απρίλιο.
Επιπλέον  σε περιπτώσεις οικονομικών δυσκολιών των γονέων υπάρχει η κρατική οικονομική ενίσχυση όταν πρόκειται για σχολικά ταξίδια άνω των πέντε ημερών ή για μαθητές στη δέκατη ή ανώτερη τάξη και για όσους μένουν σε οικοτροφείο (Internat) και ταξιδεύουν .

Στην ιστοσελίδα του σχολείου θα βρείτε το πρόγραμμα του παιδιού σας μαζί με τις ημερομηνίες για τα διαγωνίσματα και τις εργασίες.( LZK – Lernzielkontrolle)


**το άρθρο είναι ελεύθερη μετάφραση – πηγή – εδώ.


*** μπορεί να σας ενδιαφέρει και το εξής άρθρο:

Τα σχολεία στην Αυστρία

Über den Autor

Irena Skouta
Μένω στη Βιέννη από το 2010. Γράφω και μεταφράζω από μικρή... Μιλάω 4 γλώσσες άπταιστα και έχω βασικές γνώσεις σε άλλες 2 γλώσσες. Στον ελεύθερο μου χρόνο ασχολούμαι με την ομογένεια εδώ προσπαθώντας έστω και με ένα άρθρο να βοηθήσω την ενσωμάτωση τους στην Αυστρία. Ζούμε στην εποχή των ΜΜΕ, που από τη μια έχουν διευκολύνει απίστευτα πολύ τους ανθρώπους σε πολλούς τομείς...και από την άλλη έχει χαθεί η ανθρώπινη επαφή....πρόσωπο με πρόσωπο...Για το λόγο αυτό πέρα από τα άρθρα, είμαστε όλοι μαζί έστω μια φορά το μήνα!Τα άρθρα είναι για όλους όπως και οι συναντήσεις! :-)