Αρχικη

Προσεχείς Ελληνικές Εκδηλώσεις (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος-Νοέμβριος 2019)

Αγαπημένοι αναγνώστες, στη Βιέννη γίνονται κάθε μήνα κάποιες ελληνικές εκδηλώσεις στις οποίες μπορείτε να συμμετέχετε, εάν επιθυμείτε. Οι περισσότερες από αυτές είναι καταχωρημένες στο Facebook…