Αρχικη

2. Γερμανικά – Beschreibung einer Person

Αγαπημένοι φίλοι, στο δεύτερο μας μάθημα θα δούμε πως περιγράφουμε ένα πρόσωπο. Αυτή η περιγραφή (Beschreibung) είναι βασική, καθώς στην καθημερινή μας ζωή επιβάλλεται αρκετά…