Αφιερωμα
Wiener Wiesn-Fest

Από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 14 Οκτωβρίου μπορείτε να συμμετέχετε στο βιεννέζικο Wiener – Wiesn – Fest στο Kaiserwiese στο Prater. Η μπύρα, η…