Προσωπικοτητες

Σας παρουσιάζουμε: Aλεξάνδρα Καρακοπούλου-Τσίσσερ

Η Αλεξάνδρα Καρακοπούλου-Τσίσσερ είναι  μια από τις πιο πολύπλευρες προσωπικότητες στη Βιέννη. Οι πολυάριθμες ικανότητες και τα ενδιαφέροντα της ποικίλουν. Μας εντυπωσιάζει με τις διακοσμήσεις, το…