Κατοικια


Είδη κατοικίας

Η κτηματαγορά στη Βιέννη είναι δυναμική και σχετικά σταθερή όσον αφορά τις τιμές. Τρεις είναι οι βασικές επιλογές απόκτησης κατοικίας. Κατοικία από ιδιώτη, κατοικία σε…