Τα σχολεία στην Αυστρία

Το αυστριακό εκπαιδευτικό σύστημα βρίσκεται συνέχεια σε στάδιο εξέλιξης. Πολλές είναι οι αλλαγές με στόχο για μια καλύτερη ζωή των επόμενων γενιών. Στην Αυστρία ζουν πολλές…